Holandia

Rozłąkowe z Holandii

Jeśli pracowałeś w Holandii, możesz starać się o tzw. rozłąkowe czyli dodatkowe pieniądze dla swojego współmałżonka lub partnera.

Taki wniosek możesz składać za ostatnie 5 lat. Czas oczekiwania na rozłąkowe wynosi średnio od 2 do 12 miesięcy.

Aby twój partner (współmałżonek) otrzymał rozłąkę, powinien mieć bardzo niskie lub zerowe dochody oraz mieć wspólny adres zamieszkania przez min. 6 miesięcy w danym roku. Nie może też osiągać żadnego dochodu w Holandii. Co ważne, powinien mieć własny SOFI numer - jeśli go jeszcze nie posiada, pomożemy w jegu uzyskaniu. Więcej informacji na o wniosku SOFI znajdziesz tutaj.

Wysokość rozłąki może wynieść ponad 2242 euro. Maksymalnie za rok 2016 przysługuje 2242 Euro, za rok 2015 przysługuje 2203 Euro, za rok 2014 - 2103 Euro, za rok 2013 - 2001 Euro,  za rok 2012 - 2033 Euro.

Twoje dochody z Holandii mają największy wpływ na wielkość wypłacanej rozłąki.  Im więcej Ty zarobiłeś w Holandii, tym większą rozłąkę może uzyskać Twój partner. Najkorzystniej, aby Twój dochód wyniósł ponad 10 000 euro. Dokładne wyliczenia znajdziesz w OBLICZ PODATEK.

Od roku 2009,  osobom urodzonym po 1971 roku, i to tylko w pewnych sytuacjach, maksymalna kwota rozłąki ulega zmniejszeniu. Od 2014 osobom urodzonym po 1962 roku, i to tylko w pewnych sytuacjach, maksymalna kwota rozłąki wynosi 1262 Eur.

Oprócz rozłąki, możesz się ubiegać o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego , specjalny dodatek na dzieci, jak i również otrzymać zasiłek rodzinny czy zwrot podatku.

Cena za rok - 250 zł.

Jeśli chcesz się rozliczyć, przejdź do zakładki KROK PO KROKU.

       

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty i dane personalne

  --- gdy posiadasz SOFI

  • kopia paszportu lub dowodu osobistego (tylko wtedy gdy nie masz konta w Holandii), SOFI numer
  • jeśli współmałżonek się rozliczał za dany rok, to kopia decyzji o zwrocie podatku Aanslag lub holenderskiej deklaracji podatkowej, jeśli się nie rozliczał to wystarczy Jaaropgaaf
  • konto bankowe w formie IBAN
  • kopia aktu małżeństwa (wersja międzynarodowa trzyjęzyczna)
  • od 2015 zaświadczenie o dochodach w Polsce
    

  --- gdy nie posiadasz SOFI przejdź tutaj.

 2. Wypełnij zlecenie

  Pobierz komplet dokumentów. Możesz je wypełnić na komputerze, a potem wydrukować. Jeśli nie chcesz tego robić na własną rękę, skorzystaj z formularza zgłoszeniowego na naszej stronie – wówczas my wyślemy do Ciebie wypełnione zlecenie.

 3. Dokonaj jednorazowej opłaty 250 zł i odeślij dokumenty

 4. Gotowe

  Po okresie kilku miesięcy otrzymasz z urzędu decyzję o zwrocie podatku z tzw. rozłąki (Voorlopige Aanslag lub Aanslag) oraz pieniądze na swoje konto.

Jeśli nie jesteś pewny jaki otrzymasz zwrot, czy spełniasz wszystkie warunki i czy możesz uzyskać więcej pieniędzy, skontaktuj się z nami. Ułatwimy Ci podjęcie decyzji.

Dla swojego dobra przeczytaj pytania i odpowiedzi w zakładce CZĘSTE PYTANIA. Znajdziesz tam wszystkie dodatkowe informacje na ten temat. Będą Ci pomocne.

Oprócz rozłąki, możesz się ubiegać o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego , specjalnego dodatku na dzieci, jak i również otrzymać zasiłek rodzinny czy zwrot podatku.

Gdy dochody osoby pracującej w Holandii są znacząco wysokie (najlepiej więcej niż 10 000 eur) , a dochody partnera/współmałżonka osiągają max. 6500 eur, można starać się o tzw. dodatek na współmałżonka (zwany również rozłąkowym). Np. za rok 2014 Twój partner może otrzymać maksymalnie 2103 eur, ale kwota ta jest zależna od jego dochodu. Proszę pamietać, że nie są to pieniądze wirtualne ani żadna darowizna ze strony urzędu, bowiem pochodzą z zapłaconego przez Ciebie podatku w Holandii (z tytułu pracy).

Tak, ale musi być to sytuacja kiedy dochód jednego z Was jest wysoki (powyżej 10000 Eur) a drugiej osoby odpowiednio niski. Patrz tabela poniżej

Dochody współmałżonka/partnera fiskalnego starającego się o rozłąke nie przekraczają następujących kwot w przeliczeniu na Euro za lata:

2012 2013, 2014, 2015, 2016
Max 6500 eur (lub max 11200 eur z prawem do ulgi na dzieci Combinatiekorting)

Osobom niezameldowanym   w Holandii nie przysłuje rozłąka

 
Jeśli twój współmałżonek nie pracował w Holandii, a mimo to chciałby mieć SOFI żeby np. otrzymać rozłąkę, możemy w jego imieniu złożyć odpowiedni wniosek. Jedyne co potrzebujesz, to kopia paszportu/dowodu osobistego, kopia aktu małżeństwa, zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego. Czas oczekiwania kilka miesięcy. Przyznany SOFI otrzymasz pocztą na adres domowy
Tak, ale pod pewnymi warunkami. Liczy się przede wszystkim wspólne zamieszkanie pod jedenym adresem przez min. 6 miesięcy w danym roku, dodatkowo inne warunki. Proszę o kontakt w przypadku szczegółowych pytań.
Z reguły około 3 miesiące, ale w Holandii jest tylko jeden urząd dla wszystkich obcokrajowców, dlatego rozliczenie może trwać dłużej. Oficjalnie, maksymalny czas to 3 lata – o czym mówią przepisy, w praktyce natomiast od 3 do 6 miesięcy.

Maksymalne kwoty dodatku ROZŁĄKA (czyli uitbetaling heffingskorting). Dokładne kwoty sprawdź w OBLICZ PODATEK

2012 2013 2014 2015 2016
2033 euro 2001 euro 2103 euro 2203 euro 2242 euro 

Tak, ale dotyczy tylko osób urodzonych po 1962 roku, które nie mają dzieci LUB mają dzieci, ale w wieku 6 lat i starsze. Takim osobom, od roku 2009, przez kolejne 15 lat, kwota rozłąki maleje o 6,66% każdego roku, aż osiągnie zero. Poniżej wyliczenia.

w roku 2012 w roku 2013 w roku 2014 w roku 2015 w roku 2016 w roku 2017
1491 euro 1325 euro 1262 euro 1175 euro 1047 eur 902 eur
Generalnie tak, ale musimy sprawdzić Twoją decyzję ze zwrotu podatku lub elektroniczny wydruk z rozliczenia podatku. Jeśli u nas składałeś rozliczenie, sami to sprawdzimy.
W związku ze zmianami przepisów w roku 2011 – inne warunki dla partnerów fiskalnych, uzależnienie maksymalnych kwot od daty urodzenia lub posiadania dzieci, wyższej kwoty dochodu u parntnera fiskalnego z prawem do ulgi na dzieci Combinatiekorting ZALECAMY ROZLICZYĆ SIĘ WSPÓLNIE ZA ROK 2011 I NASTĘPNE LATA czyli wybrać rozliczenie na jednym zleceniu.
Nie wiesz co to jest, zgłoś się do nas – zrób skan lub zdjęcie pism które otrzymałeś i wyślij je do nas mailem albo prześlij kserokopię pocztą.
Drogą pocztową otrzymasz z holenderskiego urzędu Belastingdienst niebieską kopertę a w niej decyzję o nazwie VOORLOPIGE AANSLAG lub AANSLAG. W miejscu TERUG TE OTVANGEN podana jest kwota jaką otrzymasz.
Nie. 1 grudnia 2013 urząd holenderski wprowadził nowe rozwiązanie dotyczące rachunków bankowych.

W poprzednich latach bardzo często urząd dokonywał  zwrotów  na niewłaściwe konto bankowe (np. należące do firmy podatkowej lub osób trzecich zamiast do własciciela podatku). Celem zmian jest poprawa tej sytuacji i ograniczenie do minimum reklamacji, dlatego  nie wolno już podawać konta kolegi, mamy czy biura podatkowego.

Jest to decyzja o przyznaniu należnego podatku. Każda osoba składająca wniosek o zwrot podatku otrzyma taki dokument na swój adres. Najczęściej urząd wydaje decyzję o nazwie VOORLOPIGE AANSLAG – jest to decyzja tymczasowa. Wystawia się ją na podstawie złożonych dokumentów, po czym jest ona jeszcze weryfikowana i nastepnie zmienona w decyzję ostateczną - AANSLAG.
Tylko 6 tygodni od daty wydanej decyzji ! Obowiązuje data widniejąca u góry Aanslagu a nie data otrzymania samej decyzji. W tym czasie urząd musi otrzymać zażalenie – inaczej odrzuci wszelkie skargi czy odwołanie.
W sporadycznych przypadkach, może się tak zdarzyć. Np. wtedy , gdy Twój zarobek jest tak wysoki, iż nawet po zastosowaniu ulg, kwota zwrotu będzie bliska  lub równa zeru. Zdarza się też, że miałeś jakiś dług wobec urzędu (nie oddałeś pewnej kwoty z tytułu wypłaconego podatku w wcześniejszych latach, otrzymałeś za dużo Zorgtoeslagu itp.), wtedy urząd w Holandii zatrzyma część jaką jesteś mu winien.
Jeśli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na własną rękę, możesz skorzystać z infolinii wybierając nr +31 55 5385385. Czynny od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 20.00 oraz w piątki w godz. 8.00-17.00 – rozmowy prowadzone są w jęz. niderlandzkim, niemieckim i angielskim.