Austria

Zasiłek rodzinny

Jeśli pracowałeś legalnie w Austrii i odprowadzałeś składki na ubezpieczenie, możesz starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe na dzieci do lat 24.

 • Wniosek możesz składać  w każdej chwili – urząd nadpłaci Ci za ostatnie 5 lat od momentu jego złożenia, a później płaci co miesiąc.
 • Czas oczekiwania na przyznanie świadczeń rodzinnych wynosi średnio 6 miesięcy, czasami proces trwa dłużej.
 • Wysokość zasiłku zależy od ilości i wieku dzieci. Wynosi od 168 Euro na dziecko za każdy miesiąc.

Przy okazji wniosku o zasiłek rodzinny, możesz się ubiegać o zwrot podatku.

Cena za rok - 350 ZŁ

       

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty i dane personalne

  • kopia paszportu lub dowodu osobistego (obie strony) obojga małżonków
  • akt urodzenia dzieci, skrócony akt małżeństwa (wersje unijne), kopia zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu z Austrii tzw. Meldezettel (o ile było zameldowanie w Austrii !)
  • zaświadczenie o zameldowaniu rodziny w Polsce (wraz z tłumaczeniem na j. niemiecki)
  • kopia umowy o pracę w Austrii (Arbeitsvertrag), Lohnzettel lub paski z wypłaty
  • nazwa i adres pracodawcy współmałżonka (w Polsce) i okres zatrudnienia 
  • przygotuj swój nr Versicherungsnummer (nr ubezp.), PESEL dzieci
  • konto bankowe tylko w formie IBAN
  • tłumaczenia decyji o przyznanym w Polsce zasiłku lub odmowie (rodzinne i 500+)
 2. Wypełnij zlecenie

  Pobierz zlecenie lub skorzystaj z formularza zgłoszeniowego na naszej stronie – wówczas my wyślemy do Ciebie wypełnione zlecenie

 3. Dokonaj wpłaty 350 zł (za jeden rok) i odeślij dokumenty

 4. Gotowe.

Po okresie kilku miesięcy otrzymasz z urzędu Familienkasse decyzję oraz pieniądze na swoje konto.

Jeśli nie jesteś pewny jak wysoki otrzymasz zasiłek, czy spełniasz wszystkie warunki i czy możesz uzyskać więcej pieniędzy, skontaktuj się z nami. Ułatwimy Ci podjęcie decyzji.

Dla swojego dobra przeczytaj pytania i odpowiedzi w zakładce CZĘSTE PYTANIA. Znajdziesz tam wszystkie dodatkowe informacje na ten temat. Będą Ci pomocne.

Przy okazji wniosku o zasiłek rodzinny, możesz się ubiegać o zwrot podatku.

Tak, nie ma znaczenia gdzie mieszkają twoje dzieci.
Tak. Urząd austriacki wypłaci różnicę między polskim i austriackim zasiłkiem. W krajach Unii Europejskiej stosuje się takie rozwiązanie po to, aby uniknąć sytuacji w której pobierane są dwa zasiłki jednocześnie. Odliczony zostanie polski zasiłek na dziecko jak i świadczenia 500+.
Nie. Prawo do zasiłku w tym przypadku ma dziadek lub babcia, ponieważ on/ona wychowuje dzieci. Aby oni mogli się starać o zasiłek, muszą być wspólnie zameldowani z dzieckiem.
Tak, pod warunkiem, że się uczą, studiują i ich dochód nie przekracza 10 000 eur rocznie. Granica wieku to 24 rok życia. A jeśli dziecko jest niepełnosprawne i nie może wykonywać pracy, to jest możliwość otrzymywania zasiłku przez całe życie dziecka.
Na dzieci własne, adoptowane oraz dzieci należące do współmałżonka z pierwszego małżeństwa.

Tylko i wyłącznie osoby, które opłacają składki społeczne w Austrii. Należą do nich pracownicy zatrudnieni w firmach na "austriackich warunkach". Zwykle są oni zgłoszeni do austriackiego systemu ubezpieczeń społecznych, posiadają nr ubezpieczenia tzw. Versicherungsnummer. To oznacza, że osoby oddelegowane przez polskie firmy opłacające ZUS w Polsce, nie mają prawa do otrzymania zasiłku w Austrii.

Kilka miesięcy, ale czasami bywa że dłużej , nawet rok – wszystko zależy jak szybko polskie urzędy (ROPS) potwierdzą dane osobowe osób zamieszkałych w Polsce. Istotne jest również posiadanie decyzji pozytywnych jak i negatywnych o zasiłku na dzieci lub  św. 500+.

Składanie wniosku wiąże się z odwiedzaniem innych urzędów w Polsce – Urzędu Miasta czy Regionalnego Ośrdoka Polityki Społecznej (ROPS). Ten ostatni jest szczególnie odpowiedzialny za poświadczenie danych przed zagranicznym urzędem zasiłkowym. Większość spraw załatwia się korespondencyjnie. Zawsze kompletuje się akty urodzenia dzieci, akt małżeństwa, zameldowanie z Polski, decyzje o przyznanym/ nie przyznanym zasiłku w Polsce itp., kopie dowodów.

Urząd wymaga od wnioskodawcy, w przypadku gdy nie otrzymuje/nie otrzymywał zasiłku w Polsce, złożenia wniosku w Polsce po to, by mieć zaświadczenie z jakiego powodu odmówiono polskiego zasiłku. Warto mieć już wcześniej, taką negatywną decyzję.

Drogą pocztową otrzymasz kopertę z decyzją z urzędu Finanzamt z odpowiednim uzasadnieniem, co Ci przysługuje, w jakiej kwocie, za jaki okres i na które dziecko. Decyzja może mieć nazwę Ausgleichszahlung, Differenzzahlung, 

Postawowa kwota miesięczna przysługująca na każde dziecko, w zależności od wieku dzieci:

Wiek kwota w EUR
dziecko poniżej 3 lat 111,80
dziecko powyżej 3 lat 119,60
dziecko powyżej 10 lat 138,80
dziecko powyżej 19 lat 162,00

Jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko, zasiłek powiększa się o kwotę:

Liczba dzieci kwota w EUR
13,80
3 51,00
4 104,00
5 157,00
 

 

Dodatkowo, na każde dziecko przysługuje miesięczny dodatek w kwocie 58,40 Eur - tzw. Kinderabsetzbetrag !

Kalkulator do obliczania wysokości zasiłku można znaleźć pod adresem http://familienbeihilfe.arbeiterkammer.at/

Tak - w tej sytuacji rodzice nie mają prawa do zasiłku.
Oboje muszą być w związku małżeńskim i mieszkać (być zameldowanym) pod jednym adresem, aby zachować zasiłek.
Tak. Bowiem również wtedy podlegasz ubezpieczeniu w Austrii.
Nie. Prawo do tego zasiłku w tym przypadku ma była żona, ponieważ ona wychowuje dzieci w swoim gospodarstwie domowym.
Tak. Jeśli opłacane były w tym czasie składki ubezpieczeniowe, to zasiłek przysługuje za okres pracy w Austrii.
Wtedy, gdy:
 • przyznano świadczenia w innym kraju porównywalne do wysokości Familienbeihilfe  (podobna kwota, więc nie ma różnicy między wysokością austriackiego zasiłku a wysokością zasiłku w kraju, z którego jest już wypłacany)
 • nie opłacano składek ubezpieczeniowych na terenie Austrii. Chodzi o Krankenversicherung - sprawdź swój Lohnzettel i informacje pod "Sozialversicherungrechtliche Daten".