Skarbówka w Holandii komplikuje rozliczenia.

Kolejne utrudnienia przy rozliczaniu podatku - tym razem od roku 2015.

Po obniżeniu ulg ubezpieczeniowych obowiązujących wraz z rokiem 2013, Holendrzy postanowili obciążyć wszystkich obcokrajowców dodatkowymi warunkami i zaświadczeniami. Wraz z rokiem 2015 - jeśli chcemy zachować ulgę podatkową, musimy osiągnąć pułap zarobku w Holandii w wysokości minimum 90 % łącznego dochodu. Innymi słowy - polskie dochody w 2015 nie powinny być większe niż 1/10 łącznych dochodów.  Co to oznacza?

Przykład - jeśli zarobiłeś w Polsce 1000 Eur (czyli około 4000 PLN) a w Holandii 9000 Eur, to łączne twoje dochody wyniosły 10000 Eur. Dochód w Holandii wyniósł zatem 90% łącznych zarobków i tym samym kwalifikujesz się do pełnej ulgi podatkowej. Jeśli byłoby inaczej, wówczas tracisz możliwość odliczenia tej ulgi (która do tej pory wynosiła około 300 euro rocznie i była przyznawana automatycznie). 

W konsekwencji zwrot podatku może być niższy niż w latach 2013/2014. Dodatkowo, aby zachować tę ulgę należy uzyskać zaświadczenie o dochodach z naszego urzędu skarbowego. W tym celu holenderscy urzędnicy stworzyli specjalny druk.

Jak się przedstawia ? Przykład poniżej  - z dochodem 4000 zł (1000 Eur) uzyskanym ze stosunku pracy w Polsce.

Można oczywiście dobrowolnie zrezygnować z tej ulgi (mamy z głowy załatwianie poniższego zaświadczenia z polskiej skarbówki itd.), ale wtedy zwrot podatku za rok 2015 może być naprawdę niski, nawet zerowy! Zatem warto udać się do polskiego urzędu po stosowne zaświadczenie ...

Dane osobowe są fikcyjne.