Nowe wyższe stawki Zorgtoeslag 2016

W styczniu 2016 wzrosła w Holandii maksymalna wysokość dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego o 5 Euro (dla osób pozostającyh w stanie wolnym) lub o 9 Euro (dla osób w związkach partnerskich bądź małżeńskich).

Warto pamietać, że wraz ze zwrostem dochodu rocznego stawka miesięczna maleje - aż do zera, przy przekroczeniu, analogicznie -  27000 Euro / 33500 Euro łącznych dochodów (tzw. wereldinkomen).

 

Dochód roczny do:

Indywidualnie

Miesięcznie wypłacany

dodatek

Z partnerem fiskalnym

Miesięcznie wypłacany

dodatek

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2015

€ 19.000

€ 83

€ 78

€ 158

€ 149

€ 19.500

€ 83

€ 78

€ 158

€ 148

€ 20.000

€ 80

€ 72

€ 156

€ 143

€ 20.500

€ 74

€ 66

€ 150

€ 137

€ 21.000

€ 69

€ 61

€ 144

€ 132

€ 21.500

€ 63

€ 55

€ 139

€ 126

€ 22.000

€ 58

€ 50

€ 133

€ 120

€ 22.500

€ 52

€ 44

€ 128

€ 115

€ 23.000

€ 46

€ 38

€ 122

€ 109

€ 23.500

€ 41

€ 33

€ 116

€ 104

€ 24.000

€ 35

€ 27

€ 111

€ 98

€ 24.500

€ 30

€ 22

€ 105

€ 93

€ 25.000

€ 24

€ 16

€ 100

€ 87

€ 25.500

€ 18

€ 11

€ 94

€ 81

€ 26.000

€ 13

€ 5

€ 88

€ 76

€ 26.500

€ 7

€ 0

€ 83

€ 70

€ 27.000

€ 2

 

€ 77

€ 65

€ 27.500

   

€ 72

€ 59

€ 28.000

   

€ 66

€ 53

€ 28.500

   

€ 60

€ 48

€ 29.000

   

€ 55

€ 42

€ 29.500

   

€ 49

€ 37

€ 30.000

   

€ 44

€ 31

€ 30.500

   

€ 38

€ 26

€ 31.000

   

€ 32

€ 20

€ 31.500

   

€ 27

€ 14

€ 32.000

   

€ 21

€ 9

€ 32.500

   

€ 16

€ 3

€ 33.000

   

€ 10

 

€ 33.500

   

€ 4