Druki o dochodach za 2016 do poprawy !

Jeżeli otrzymałeś takie pismo z Urzędu Holenderskiego - to oznacza, że musisz jeszcze raz przesłać nowe zaświadczenie o dochodach za rok 2016.

Druki dla osób kwalifikujących się do ulg za rok 2016, jakie Holandia udostępniła na swojej stronie internetowej z początkiem roku 2017 opublikowane zostały z  niepoprawnym kodem  kreskowym w dolnej części zaświadczenia. Dochodzą do tego inne pomyłki, za które odpowiada polska strona lub sam podatnik.

Najczęściej chodzi o to, że.:

- Twoje dane są wpisane w nieodpowiednich polach,

- Twój podpis jest nieczytelny,

- brakuje podpisu organów podatkowych w kraju zamieszkania,

- brakuje pieczątki urzędowej/nieczytelna pieczątka

- przekreślono walutę Euro

- wpisano kwotę dochodu poza rubryką

W/w powody przyczyniły się do wydłużonego okresu rozpatrywania wniosków za rok 2016. Dlatego wciąż jest grupa osób która jeszcze nie otrzymała zwrotu podatku z Holandii. 

Druki za 2016 można pobrać w sekcji Krok/po/kroku  http://www.azdoradztwo.pl/holandia